ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 
 


«ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»
με την παιδαγωγική ευθύνη του κ. ΛΑΚΗ ΚΟΥΡΕΤΖΗ

Βασικό εισαγωγικό σεμινάριο 90 ωρών στο Θεατρικό Παιχνίδι.
 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθηγητές  ξένων γλωσσών, ηθοποιούς, θεατρολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, γονείς, και όλους όσους προτίθενται να επιχειρήσουν  να διευρύνουν τους επικοινωνιακούς κώδικες αλλά και τις διδακτικές τους  μεθοδολογίες.


Το εργαστήριο πραγματοποιείτε κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο Σάββατο & Κυριακή 10:00-15:00

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ.
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 & 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
 

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
   
                                             ΣΑΒΒΑΤΟ                            ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ                        21/10/2017                            22/10/2017
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ                       18/11/2017                            19/11/2017
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                     16/12/2017                            17/12/2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ                        20/1/2018                             21/1/2018
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ                    10/2/2018                              11/2/2018
ΜΑΡΤΙΟΣ                              17/3/2018                              18/3/2018
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                             21/4/2018                              22/4/2018
ΜΑΙΟΣ                                   19/5/2018                              20/5/2018
ΙΟΥΝΙΟΣ                                16/6/2018                              17/6/2018