ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 
 


«ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»
με την παιδαγωγική ευθύνη του κ. ΛΑΚΗ ΚΟΥΡΕΤΖΗ

Βασικό εισαγωγικό σεμινάριο 90 ωρών στο Θεατρικό Παιχνίδι.
 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθηγητές  ξένων γλωσσών, ηθοποιούς, θεατρολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, γονείς, και όλους όσους προτίθενται να επιχειρήσουν  να διευρύνουν τους επικοινωνιακούς κώδικες αλλά και τις διδακτικές τους  μεθοδολογίες.


Το εργαστήριο πραγματοποιείται κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο Σάββατο & Κυριακή 10:00-15:00

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 & 20ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
 

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
   
                                             ΣΑΒΒΑΤΟ                            ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ                        19/10/2019                            20/10/2019
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ                       23/11/2019                            24/11/2019
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                     14/12/2019                            15/12/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ                       18/01/2020                            19/01/2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ                    15/02/2020                            16/02/2020
ΜΑΡΤΙΟΣ                             14/03/2020                            15/03/2020
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                            11/04/2020                            12/04/2020
ΜΑΙΟΣ                                  16/05/2020                            17/05/2020
ΙΟΥΝΙΟΣ                               20/06/2020                            21/06/2020