ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 
 


«ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»
με την παιδαγωγική ευθύνη του κ. ΛΑΚΗ ΚΟΥΡΕΤΖΗ

Βασικό εισαγωγικό σεμινάριο 90 ωρών στο Θεατρικό Παιχνίδι.
 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθηγητές  ξένων γλωσσών, ηθοποιούς, θεατρολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, γονείς, και όλους όσους προτίθενται να επιχειρήσουν  να διευρύνουν τους επικοινωνιακούς κώδικες αλλά και τις διδακτικές τους  μεθοδολογίες.


Το εργαστήριο πραγματοποιείτε κάθε πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο Σάββατο(10:00-15:00) & Κυριακή (09:00-15:00)

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ.
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 & 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
   
                                             ΣΑΒΒΑΤΟ                            ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ                        8/10/2016                               9/10/2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ                        5/11/2016                              6/11/2016
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                      3/12/2016                              4/12/2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ                         7/1/2017                                8/1/2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ                     4/2/2017                                 5/2/2017
ΜΑΡΤΙΟΣ                               4/3/2017                                 5/3/2017
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                              1/4/2017                                 2/4/2017
ΜΑΙΟΣ                                    6/5/2017                                 7/5/2017
ΙΟΥΝΙΟΣ                              17/6/2017                               18/6/2017