ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 
 


«ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»
με την παιδαγωγική ευθύνη του κ. ΛΑΚΗ ΚΟΥΡΕΤΖΗ

Βασικό εισαγωγικό σεμινάριο 90 ωρών στο Θεατρικό Παιχνίδι.
 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθηγητές  ξένων γλωσσών, ηθοποιούς, θεατρολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, γονείς, και όλους όσους προτίθενται να επιχειρήσουν  να διευρύνουν τους επικοινωνιακούς κώδικες αλλά και τις διδακτικές τους  μεθοδολογίες.


Το εργαστήριο πραγματοποιείται κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο Σάββατο & Κυριακή 10:00-15:00

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 & 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
 

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
   
                                             ΣΑΒΒΑΤΟ                            ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ                        17/10/2020                            18/10/2020
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ                       21/11/2020                            22/11/2020
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                     19/12/2020                            20/12/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ                       16/01/2021                            17/01/2021
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ                    20/02/2021                            21/02/2021
ΜΑΡΤΙΟΣ                             20/03/2021                            21/03/2021
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                            17/04/2021                            18/04/2021
ΜΑΙΟΣ                                  15/05/2021                            16/05/2021
ΙΟΥΝΙΟΣ                               19/06/2021                            20/06/2021