ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 
 


«ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»
με την παιδαγωγική ευθύνη του κ. ΛΑΚΗ ΚΟΥΡΕΤΖΗ

Βασικό εισαγωγικό σεμινάριο 90 ωρών στο Θεατρικό Παιχνίδι.
 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθηγητές  ξένων γλωσσών, ηθοποιούς, θεατρολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, γονείς, και όλους όσους προτίθενται να επιχειρήσουν  να διευρύνουν τους επικοινωνιακούς κώδικες αλλά και τις διδακτικές τους  μεθοδολογίες.


Το εργαστήριο πραγματοποιείτε κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο Σάββατο & Κυριακή 10:00-15:00

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 & 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
 

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
   
                                             ΣΑΒΒΑΤΟ                            ΚΥΡΙΑΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ                        20/10/2018                            21/10/2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ                       17/11/2018                            18/11/2018
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                     15/12/2018                            16/12/2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ                       19/01/2019                            20/01/2019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ                    16/02/2019                            17/02/2019
ΜΑΡΤΙΟΣ                             16/03/2019                            17/03/2019
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                            20/04/2019                            21/04/2019
ΜΑΙΟΣ                                  18/05/2019                            19/05/2019
ΙΟΥΝΙΟΣ                               22/06/2019                            23/06/2019